Data Peserta Pensiun Normal Periode 2021/2

Di urutkan berdasarkan tanggal diterima dan dibayarkan

Back Download

1
Konfirmasi
2
Proses
16
Pambayaran
5
Selesai
65
Total Dokumen
1. Data dari 2 sumber FTP BRI dan Surat Manual, apabila sumber kosong maka dokument belum ada di Dana Pensiun BRI.
2. Receipt & Paydate berasal dari SIMON.
3. Informasi TMT (Masuk, PT, PHK, MPP) berasal dari API BRI.

Total Fetch Data : 65
No

PN

Nama

Sumber

JP

Receipt Date

Pay Date

TMT Date
Masuk PT PHK MPP
1 00001868 Firta Rahmadani FTP 80% MPS 2020-12-30 08:07:19.387256+07 1988-09-01 2021-01-31 2021-02-01
2 00001937 M. Udin FTP 80% MPS 2020-12-11 15:19:23.793094+07 1991-01-15 2021-01-31 2021-02-01
3 00002582 Tabrawi FTP 100% MPS 2020-12-03 08:26:34.171962+07 1990-06-01 2021-01-31 2021-02-01
4 00026131 Haris Rahman FTP 80% MPS 2020-11-24 10:23:34.332163+07 1989-05-01 2021-01-31 2021-02-01
5 00003045 Sondang Samosir 80% MPS 1990-10-02 2021-01-31 2021-02-01
6 00002665 Rina Hutagalung - - - - -
7 00030592 Erika Gultom - - - - -
8 00001186 I Made Suka FTP 100% MPS 2020-12-21 09:09:19.589724+07 1990-07-16 2021-01-31 2021-02-01
9 00001328 I Nyoman Gede Artha FTP 100% MPS 2020-12-22 14:22:39.407651+07 2021-01-04 16:10:13.580701+07 1991-08-13 2021-01-31 2021-02-01
10 00004435 Zuhendra - - - - -
11 00004951 Yondri Donal FTP 80% MPS 2020-12-10 08:54:37.745436+07 1988-06-01 2021-01-31 2021-02-01
12 00004080 Muhamad Soleh Abdulah - - - - -
13 00005702 Joko Ferianto Fatoni FTP 100% MPS 2020-12-21 09:23:34.384982+07 1990-05-01 2021-01-31 2021-02-01
14 00005713 Marjono MAN - 2020-02-11 09:51:32.749296+07 2020-02-20 08:42:15.639623+07 - - - -
15 00007287 Alman Tarigan FTP 80% MPS 2020-12-15 15:00:50.78304+07 1989-09-01 2021-01-31 2021-02-01
16 00006191 Erwin Romel - - - - -
17 00009972 Agus Ardiansyah - - - - -
18 00009939 M. Thoyib - - - - -
19 00009438 Rozidasman - - - - -
20 00008602 Tanti Hartanie - - - - -
21 00007782 Isdawati FTP 80% MPS 2021-01-12 12:09:54.20152+07 1989-06-01 2021-01-31 2021-02-01
22 00009678 Rory Lumban Toruan FTP 80% MPS 2020-12-21 09:12:05.556786+07 2021-01-04 16:10:40.982671+07 1991-02-20 2021-01-31 2021-02-01
23 00009298 Lili Fitrida N - - - - -
24 00013218 Majen - - - - -
25 00011088 Imat Ruhimat - - - - -
26 00010876 Yus Priatna - - - - -
27 00011755 Lala Komalasari - - - - -
28 00012114 Aam Faozah - - - - -
29 00012371 Sudjimah - - - - -
30 00012720 Kuswatin Adisaputro - - - - -
31 00013061 Lia Marliati Endah - - - - -
32 00013862 Supartinah - - - - -
33 00013884 Puji Herminingsih - - - - -
34 00015221 Widianto - - - - -
35 00001034 Hasanuddin FTP 80% MPS 2020-11-25 08:08:23.177603+07 1989-10-16 2021-01-31 2021-02-01
36 00014863 Susi Ariyati - - - - -
37 00019307 Susilo Sigit Rosadi - - - - -
38 00009929 Ondo Hasudungan Hutagalung 80% MPS 1989-05-01 2021-01-31 2021-02-01
39 00022024 Suki FTP 80% MPS 2020-11-25 08:10:32.185833+07 1988-03-12 2021-01-31 2021-02-01
40 00024558 Sugesti Indah W. 80% MPS 1990-11-01 2021-01-31 2021-02-01
41 00022801 Kuswindarti FTP 80% MPS 2021-01-07 14:51:55.97922+07 1989-06-01 2021-01-31 2021-02-01
42 00015502 Rr.Mamik Triyekti S - - - - -
43 00024359 Didiek Setiono - - - - -
44 00022392 Rudy Hartawan - - - - -
45 00024930 Faridah - - - - -
46 00026715 I Gusti Agung Ayu Artani - - - - -
47 00027376 I Made Riauwana - - - - -
48 00001332 Rein Andi Patempoi - - - - -
49 00028688 Telly Sambuaga - - - - -
50 00028148 A.F.Jani A.Pojoh - - - - -
51 00029672 Rivai Anwar - - - - -
52 00029346 Muhammad Syahrir - - - - -
53 00031023 Sudarman - - - - -
54 00000781 Jajang Januar FTP 80% MPS 2020-12-10 08:54:02.309452+07 1988-01-18 2021-01-31 2021-02-01
55 00000804 Rachmawati Tri Hastuti FTP 80% MPS 2021-01-04 09:33:37.142434+07 1988-03-11 2021-01-31 2021-02-01
56 00001265 Jenny AS Karundeng FTP 80% MPS 2021-01-15 08:58:16.259854+07 1990-11-30 2021-01-31 2021-02-01
57 00005460 Syamsunar FTP 80% MPS 2020-12-03 08:25:55.085127+07 1989-04-03 2021-01-31 2021-02-01
58 00025968 I Wayan Budi Artha FTP 80% MPS 2020-12-10 08:53:20.728287+07 2021-01-14 06:36:22.284334+07 1990-07-16 2021-01-31 2021-02-01
59 00001058 Wahyuni Marhaenis W. - - - - -
60 00001224 Nunung Marlina - - - - -
61 00015355 Uning Sukesi FTP 80% MPS 2020-12-03 15:03:21.162926+07 2021-01-14 06:34:27.550788+07 1990-09-01 2021-01-31 2021-02-01
62 00016717 Priyono Pamungkas FTP 80% MPS 2020-12-16 10:01:36.22605+07 1988-11-01 2021-01-31 2021-02-01
63 00019553 Tutik Haryani FTP 80% MPS 2021-01-07 14:51:24.850624+07 1988-11-01 2021-01-31 2021-02-01
64 00016182 F.Janu Hardjoko FTP 80% MPS 2021-01-14 08:10:07.610024+07 1990-11-05 2021-01-31 2021-02-01
65 00029461 Hasanuddin FTP 80% MPS 2021-01-15 08:57:38.323536+07 1987-03-01 2021-01-31 2021-02-01